17. maikomiteen jobber med å gi nasjonaldagen en perfekt ramme og innhold.

17. maikomiteen 2017

Leder Eva Lockertsen Stenvold, Karlsøyvegen 21, 9015 Tromsø
Telefon: 481 07 348
E-post: eva.stenvold@ks.no

Nestleder: Bente Holtan Openshaw, Paul Bjørviksgate 1, 9008 Tromsø
Telefon: 913 63 835
E-post: openshaw@online.no / bho@volvat.no

Jack Arne Giæver Nilsen, Holtvegen 23, 9012 Tromsø
Telefon: 951 44 902  
E-post: jacknilsen@hotmail.com

Tor Kjelsberg, Zagrebvegen 6, 9011 Tromsø
Telefon: 77 68 74 18/ 913 74 406
E-post: tor.kjelsberg@tromso.kommune.no

Tom Strøm, Prestvannvegen 1 E, 9011 Tromsø
Telefon: 480 58 610
E-post: fiskebua@online.no

Heidi Bolstad, Skogåsvegen 1, 9011 Tromsø
Telefon: 411 42 087
E-post: heidi.bolstad@nav.no