Kroken skoleEnhetsleder: Birgit Ovesen
birgit.ovesen@tromso.kommune.no
Adresse:
B A Løvoldsveg 20, 9022 Krokelvdalen
Postboks 5506, 9288 Tromsø
Telefon: Sentralbord 777 91 100
Telefaks: 777 91 101
kroken.skole@tromso.kommune.no

Skolens hjemmeside
Kroken skole


Kort om skolen

Kroken skole er en ungdomsskole fra 1973 med ca 250 elever og 30 lærere. Skolen ligger i bydelen Kroken på fastlandssiden. I tilknytning til skolebygget er det idrettshall, gymsal og offentlig bibliotek. Nær tilgang til fine naturområder og alpinanlegg. Skolens visjon; Pålogget for fremtiden - trygge elever i et aktivt læringsmiljø.

Skolen har fokus på  arbeidet med lokale læreplaner der tilpassa opplæring er sentralt,  og et læringsmiljø som forebygger mobbing. Neste skoleår vil Kroken ha lesing i alle fag som hovedsatsingsområde.