Langnes skole

 
 Enhetsleder: Berit Ingrid Aasmo
berit.ingrid.aasmo@tromso.kommune.no
Mobil: 959 34 643
Adresse: Ørnevegen 4, 9015 Tromsø
Telefon: Sentralbord 777 85 400
Telefaks: 777 85 401
langnes.skole@tromso.kommune.no

Hjemmesider
Langnes skole


Kort om skolen
Langnes skole ble åpnet høsten 2004. Skolen har seks paralleller og har dette skoleåret 487 elever. Skolen er organisert i sju læringsbaser, som består av flere rom i ulike størrelser, med plass for inntil 80 elever. Den tilrettelegges for nye pedagogiske og organisatoriske modeller.

Satsningsområder

  • Lesing
  • Elevsamtalen
  • Kreativitet og kultur

Aldersblanding
Et viktig tiltak for å legge bedre til rette for tilpasset opplæring, opplevelse av sosialt og faglig fellesskap og redusere grunnlaget for vold og mobbing, var innføringa av aldersblanding fra høsten 2006.

Verneombud
Monica Andreassen

Les også:

Lenker og nedlastbare dokumenter:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen