Kaigata legekontor

Besøksadresse: Kaigata 3-5, sentrum (bak SAS-hotellet)
Postadresse: Postboks 680, 9257 Tromsø
Telefon: 776 08 050
Telefaks: 776 08 051

Internett: www.kaigatalegekontor.no

Leger
Signe Nome Thorvaldsen deler listen med Anita Markussen fra 2.september 2013
Turid Blomsø
Ole Morten Schulz (også Lakselvbukt legekontor)
Leena Junttila
Marie Barlindhaug
 

Dersom du ønsker en av disse legene som din fastlege eller ønsker å bytte fastlege finner du mere informasjon om dette under Fastlegeordningen
 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45 (08.00-15.00 sommertid)

Servicetorgets oppgaver