Besøksadresse: Kaigata 3-5, sentrum (bak SAS-hotellet)
Postadresse: Postboks 680, 9257 Tromsø
Telefon: 776 08 050
Telefaks: 776 08 051

Internett: www.kaigatalegekontor.no

Leger
Signe Nome Thorvaldsen deler listen med Anita Markussen fra 2.september 2013
Jo-Endre Midtbu
Ole Morten Schulz (også Lakselvbukt legekontor)
Leena Junttila
Marie Barlindhaug
Stine U Andersen

Mer informasjon: