Besøksadresse: Kaigata 3-5, sentrum (bak SAS-hotellet)
Postadresse: Postboks 680, 9257 Tromsø
Telefon: 776 08 050
Telefaks: 776 08 051

Internett: www.kaigatalegekontor.no

Mer informasjon: