(Assertive community treatment team - Aktivt Oppsøkende behandlingsteam)

Act-teamet er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten og UNN ved Psykiatrisk senter for Tromsø og Omegn. Målgruppen til ACT-teamet er personer med alvorlig psykose og/eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov. De kan ha tilleggsproblemer knyttet til rusmiddelmisbruk/ruslidelse eller lett psykisk utviklingshemming. Mange er ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinære tilbud.

Kontakt oss

Besøksadresse:
Søndre tollbodgate 9A
9008 Tromsø
Telefon: 77 79 18 61/ 77 79 12 25

Postadresse
ACT-TEAM
Postboks 1277
9263 Tromsø

Teamets arbeidsmetoder

  • Aktiv og oppsøkende behandlingsform.
  • Kartlegging (for eksempel psykisk/somatisk helse, rus, økonomi, funksjonsnivå).
  • Langvarig behandling og samordnede tjenester, både kommunale helse-/sosialtjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet samarbeider tett med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Relasjons- og nettverksbygging.
  • Hjelp til mestring og strukturering av dagliglivets gjøremål f.eks for bolig, medisinering og økonomi.

Personale
Teamet er tverrfaglig sammensatt med sju stillinger: miljøterapeut, vernepleier, ruskonsulent, miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier, merkantil konsulent, psykiater.

Øvrige ansatte

Lisa Eidsmo,spesialsykepleier, mobil 941 35 363 
Ken Sommervi, miljøterapaut, mobil 958 91 466 
Trine Pettersen, miljøterapeut, mobil 958 73 934 
Victor Hind Andressen, ruskonsulent, mobil 469 53 176 
Laila Haugslett, psykiater, mobil 941 47 335
Lena Slettli Gundersen, psykolog, mobil 958 32 619
Ronny Sommer, sykepleier, mobil 476 55 073

Nyttige lenker og dokumenter