Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg
Telefon: 911 51 414

Administrasjonssjefen har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til administrasjonssjefen gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post eller telefon 975 78 360.

Administrasjonssjefens ledergruppe
Administrasjonssjefens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Internkontrolltjenesten

Internkontrolltjenesten har som hovedoppgave å styrke bistanden og veiledning innen økonomi- og personalforvaltning. Teamet skal i tillegg kunne bistå forbedringsprogrammet med økonomi- og personalstøtte i forhold til pågående utrednings- og organisasjonsarbeid.
 
Teamet skal gjennomføre utredning, analyse og rådgivning innen økonomi og personalforvaltning. For å utarbeide tiltak som iverksettes for å bedre rutiner og arbeidsprosesser, for å oppnå budsjettbalanse og styrke det helsefremmende arbeidet i enhetene og organisasjonen.
 
Avdelingsdirektørene samarbeider om å velge ut hvilke enheter som skal motta bistand.
 
Internkontrolltjenesten består av:
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 901 29 717
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi
 
Andreas Buunk, controller
Telefon: 466 69 229
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi