Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg
Telefon: 911 51 414
E-post: britt.elin.steinveg@tromso.kommune.no

Administrasjonssjefen har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til administrasjonssjefen gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post heidi.henriksen@tromso.kommune.no eller telefon 975 78 360.

Administrasjonssjefens ledergruppe
Administrasjonssjefens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Administrasjonssjefens ledergruppe

Fv. Trond Brattland, Bjarte Kristoffersen, Anne Grete Hansen, Oddgeir Albertsen, Pål Jakobsen, Øystein Nermo, Mari Enoksen Hult, Britt Elin Steinveg og Kari Henriksen.

Veiledningsteamet

Veiledningsteamet har som hovedoppgave å styrke bistanden og veiledning innen økonomi- og personalforvaltning. Teamet skal i tillegg kunne bistå forbedringsprogrammet med økonomi- og personalstøtte i forhold til pågående utrednings- og organisasjonsarbeid.
 
Teamet skal gjennomføre utredning, analyse og rådgivning innen økonomi og personalforvaltning. For å utarbeide tiltak som iverksettes for å bedre rutiner og arbeidsprosesser, for å oppnå budsjettbalanse og styrke det helsefremmende arbeidet i enhetene og organisasjonen.
 
Avdelingsdirektørene samarbeider om å velge ut hvilke enheter som skal motta bistand.
 
Veiledningsteamet består av:
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 901 29 717
E-post: lene.somby.iversen@tromso.kommune.no
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi
 
Andreas Buunk, controller
Telefon: 466 69 229
E-post: andreas.buunk@tromso.kommune.no
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi