Administrasjonsutvalget er et partsammensatt utvalg – for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte med mindre de avtaler at slike saker skal behandles på annen måte.

Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet i saker innenfor sitt ansvarsområde herunder:
  • Overordnede personalpolitiske retningslinjer og reglement
  • Prinsipielle spørsmål som berører ansattes rettigheter knyttet til omstilling, effektivisering, rasjonalisering, omorganisering og organisasjons- og kompetanseutvikling.
  • Tolkning og praktisering av personalpolitiske retningslinjer og reglement
  • Ankeinstans for mindretallsanker fra kommunens tilsettingsutvalg ved påstand om saksbehandlingsfeil

Medlemmer Administrasjonsutvalget

Medlemmer
NavnPartiFunksjon
Kristin Røymo

kristin.roymo@tromso.kommune.no
APLEDER
Jens Ingvald Olsen
95 08 90 42
Jens.ingvald.olsen@tromso.kommune.no
RØDTNESTL
Anna Amdal Fyhn

aaf@tromso.kommune.no
HMEDL
Jonas Stein
48 06 45 83
js@tromso.kommune.no
VMEDL
Marit Sebulonsen

marit.sebulonsen@tromso.kommune.no
TILMEDL
Ragnhild S. Hakkebo

Ragnhild.Storseth.Hakkebo@tromso.kommune.no
TILMEDL
Rune Bakkejord

rune.bakkejord@tromso.kommune.no
TILMEDL
Hansen Frank
99712168
frank.hansen@tromso.kommune.no
TILVARA
Ingrid Lettrem Olsen

ingrid.lettrem.olsen@tromso.kommune.no
TILVARA
Kristin Arvesen

kristin.arvesen@tromso.kommune.no
TILVARA
Øystein Antonsen

Oystein.Antonsen@tromso.kommune.no
TILVARA
Katrine Aursand

Katrine.Aursand@tromso.kommune.no
TILVARA
Jaqueline Douse Lee

lee.jaquline.douse@tromso.kommune.no
TILVARA
Johansen Cathrine

cathrine.johansen@tromso.kommune.no
TILVARA
Leite Sigurd

sigurd.leite@tromso.kommune.no
TILVARA
Rydningen Martin

martin.rydningen@tromso.kommune.no
TILVARA
Brage Larsen Sollund

brage.larsen.sollund@tromso.kommune.no
APVARA
Elisabeth Steen
95917006
elisabeth.steen@tromso.kommune.no
APVARA
Jarle Heitmann
909 34850
Jarle.Heitmann@tromso.kommune.no
APVARA
Øyvind Hilmarsen

oh@tromso.kommune.no
HVARA
Vanja Terentieff
77 79 19 37
vt@tromso.kommune.no
HVARA
Kristian Støback Wilhelmsen

kristian.stoback.wilhelmsen@tromso.kommune.no
HVARA
Elin Jørgensen
95 08 91 63
elin.jorgensen@tromso.kommune.no
RØDTVARA
Bjørn Egil Johansen
90 54 91 13
bjorn.egil.johansen@tromso.kommune.no
RØDTVARA
Anne-Linn Lernes
97189716
Anne-Linn.Lernes@tromso.kommune.no
RØDTVARA
Morten Skandfer
90 12 34 52
morten.skandfer@tromso.kommune.no
VVARA
Helga Marie Bjerke
90765715
helga.marie.bjerke@tromso.kommune.no
KRFVARA
Marlene Berntsen Bråthen
994 57475
marlene.berntsen.brathen@tromso.kommune.no
SPVARA