Litteratur og økologi – fra Ibsen til Espedal. Hva kan diktningen gjøre i klimadebatten?

Klimakrisen er blant de største utfordringene jordkloden står overfor. Sterkere stormer, smeltende poler og stigende havnivå er blant de konkrete konsekvensene vi ser i dag. Og verre vil det bli om ingenting gjøres.

Hvordan forholder så litteraturen seg til klimakrisen? Har forfatterstanden tatt den innover seg? Hvordan kommer det i så fall til uttrykk i litteraturen som produseres? Om så er: Har den såkalte økolitteraturen noe å komme med i klimadebatten?

Henning Howlid Wærp tar turen til biblioteket for å hjelpe oss med å besvare noen av disse spørsmålene. Han er professor i nordisk litteratur ved UiT, med en spesiell interesse for økolitteratur og økokritikk. I tillegg har han gitt ut både skjønnlitteratur og sakprosa. Hans siste utgivelse er Arktisk litteratur – Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde.

Klimafestivalen § 112 er en bred klimamarkering som oppfordrer og inspirerer befolkningen til å støtte opp om politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. Vi ønsker å belyse det enorme klimaengasjementet som finnes i Norges befolkning, og å skape enda mer engasjement. Klimakrisen løses ikke bare av eksperter og politikere – folket sitter på nøkkelen!

: Plan 2
Tid: tirsdag 23. januar 19:00
Litteratur