Aktivitetskalenderen er en oversikt over hva som finnes av tilbud for brukere av tjenester innen rus- og psykiatrifeltet i Tromsø. Hensikten med kalenderen er å samle mest mulig informasjon på ett sted, og derved gjøre det lettere for både brukere, pårørende og fagfolk å orientere seg om hva som finnes av denne typen tilbud. Kalenderen inneholder både tilbud i regi av Tromsø kommune, og tilbud som driftes av frivillige organisasjoner.

Last ned aktivitetskalenderen her:

- Aktivitetskalender for mars 2017 (pdf format - A3)
- Aktivitetskalender for april 2017 (pdf format - A3)

Slik bruker du kalenderen

Kalenderen er laget i pdf-format, og kan åpnes i nettleseren, eller lastes ned og printes ut (A3 format). I den originale pdf-versjonen er det (så langt det har vært mulig) også lagt inn lenker til mer informasjon om de ulike aktivitetene og/eller tjenesteyterne.

Kalenderen består av 3 deler:

K006.jpg

Del 1: Aktiviteter dag for dag
007.jpg
Her finner du en oversiktover over hva som skjer av "spesielle" aktiviteter og arrangement - når og hvor.

Del 2: Faste tilbud - daglige
KO02.jpg
Her finner du en oversikt over faste tilbud som ytes alle ukedager mandag-fredag.

Del 3: Flere faste tilbud - ukentlige
K003.jpg
Her finner du en oversikt over faste tilbud som ytes enkelte ukedager.

Tilleggsinformasjon
K004.jpg
Alle faste tilbud i kalenderen er presentert på samme måte, og i de ulike kolonnene finner du all nødvendig informasjon om de ulike tilbudene. Her finner du også informasjon om hvor vidt det stilles spesielle krav for å kunne delta i aktiviteten(e), og om evt. pris. Husk at du i pdf-filene(e) også finner ytterligere informasjon ved å følge lenkene.