Alfheim aktivitetshus tilrettelegger kultur- og fritidstilbud for funksjonshemmede i alle aldre i Tromsø kommune. Veiledning i forhold til støttekontakter, miljøarbeidertjenesten, lærere, foresatte, enkeltbrukere samt motivering og veiledning i forhold til lag/ foreninger og integreringstiltak.

Alfheim aktivitetshus driver også med
 • Utstedelse av ledsagerbevis (se avsnittet under)
 • Utleie av huset til ulike arrangement, bursdager osv.
 • Dansegalla for utviklingshemmede, "Dr. Jep", rockeband
 • Miniklubb, tilbud til barn (6-12 år) med funksjonsvansker/psykisk utviklingshemmede
 • Kurs i tilrettelagt musikkundervisning, juleverksteder og julebakstkurs

Kontakt oss

Åpningstider
Mandag kl 1100-2200
Tirsdag, torsdag og fredag kl 0900-1500
Onsdag kl 1200-2100

Adresse: Alfheim aktivitetshus, Alfheimvegen 23, 9007 Tromsø

Fritidsleder: Lillian Sørem
Telefon: 77 60 51 92/ 909 58 676
E-post: lillian.sorem@tromso.kommune.no

Klubbleder: Espen Olsen
Telefon: 77 60 51 93
E-post: espen.oddvar.olsen@tromso.kommune.no

Teater-/musikkonsulent: Sophie Coupe
Telefon: 77 60 51 94
E-post: sophie.louise.coupe@tromso.kommune.no

Telefaks: 77 60 51 91

Kurs og aktiviteter

Sommerkurs og sommerturer 2017


 • Mandagsklubben. Fritidsklubb m/gruppeaktiviteter og sosialt samvær
 • Blinklys. Band som tar spilleoppdrag. Festivaler/konserter, ulike arrangement
 • Zana Zol, ungt band, tar enkle spilleoppdrag
 • Alfheimteateret. Integrert teater på Rådstua  
 • "Vind og vatn", musikktilbud psykiatrien
 • Alfheim Rockers. Band-øving. Tar spilleoppdrag.
 • Skoleklubben, dagtilbud for ulike ungdomsskoler
 • Idrett for alle, tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne 

Idrett for alle - tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne 4-12 år

”Idrett for alle” er et samarbeidsprosjekt mellom Alfheim aktivitetshus og Tromsø idrettsråd. og er et tilbud til barn og unge med forskjellige former for funksjonshemming som ønsker å drive med fysisk aktivitet. Målet vårt er å tilby idrettslig aktivitet i sal og basseng en gang i uken for barn og unge, og å skape idrettsglede for alle. Aktivitetene foregår i Stakkevollan idretts- og svømmehall på onsdager fra kl 18-20 der en time er i sal og en time i bassenget.

Vil du vite mer? Ta kontakt med oss på telefon 77 60 51 92/ 909 58 676 eller Tromsø idrettsråd på telefon 932 41 931.          

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Ledsagerbevis skal gi funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige og andre kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlige og private transportmidler som den funksjonshemmede ikke vil kunne nyttiggjøre seg av/ delta på uten bistand. Ordningen administrereres av Alfheim Aktivitetshus ved fritidsleder.

Personer med ledsagerbevis kan benytte beviset i alle kommuner hvor ordningen er innført. Dette kan være kino, teater, arrangement av lag og foreninger, museum, bassenger, Riksteateret, festivaler og busselskaper.

Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.

Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergier
 • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet

Har du ytterligere spørsmål, kontakt fritidsleder Lillian Sørem på telefon 77 60 51 92 eller e-post lillian.sorem@tromso.kommune.no

Retningslinjene for bruk av ledsagerbevis er felles over hele landet og gjør ordningen mer brukervennlig både for den funksjonshemmede og for de stedene som godtar ordningen.
Søknad om fornyelse av ledsagerbevis finner du her

I Tromsø kommune gjelder ordningen blant annet på følgende steder
 • Fokus kino og Verdensteateret
 • Kulturhusets egne oppsetninger
 • Alle kommunale svømmehaller og treningssenter
 • Polaria, Kunstmuseet, museer og utstillinger
 • Perspektivet, Tromsø bymuseum, Tromsø kunstforening
 • Kommunale arrangement og andre arr. Som mottar støtte fra Tø kommune
 • Kroken Alpinsenter og TIL`s fotballkamper
 • Nordnorsk opera og symfoniorkester oppsetninger
 • HT
 • Alle festivaler
 • Hurtigbåter
 • Bussene i Tromsø
Alle som mottar offentlige tilskudd er pliktig til å godta ledsagerbevisordninga.

Søknadsskjema og brosjyre