For å få låne, må eget lånekort taes med på biblioteket. Kortet må enten være utstedt ved vårt bibliotek, eller være et nasjonalt lånekort som er utstedt ved et annet bibliotek. Alle som er bosatt i Norge fast eller for kortere tid kan få lånekort. Nytt kort utstedes ved henvendelse. Ha med legitimasjon. Lånekort er gratis. Ved tap av kort utstedes nytt kort mot et fastsatt gebyr.

Lån kan forlenges, og dette kan låneren gjøre selv ved å logge inn under Mine lån på bibliotekets nettside, eller ta kontakt med biblioteket. Den forlengede lånetiden strekker seg tre ganger ekstra utover opprinnelig gitt lånetid. Et lån på 30 dager kan for eksempel forlenges slik at maks lånetid da vil kunne være på 120 dager.
Flere muligheter for å fornye (forlenge) dine lån: 

  • Mobil / nettbrett: Appen "Bibliofil" 
  • SMS: bib forny [lånenummer], til 2242
  • På en av våre utlånsautomater 


Du er selv ansvarlig for materialet du låner fra biblioteket. Ved forfall på lån blir du sendt melding som minner deg om å levere inn det du har lånt. Påfølgende påminnelser resulterer i gebyr før det eventuelt går til regning. Låneretten inndras til lånet er tilbakelevert eller tapt lånemateriale er betalt og registrert betalt i vårt system.

Se forøvrig vårt Låneregler for mer informasjon rundt lån.


Hvor mye må man betale i gebyrer og eventuelle regninger?
Alt dette står beskrevet i Priser på kommunale tjenester på kommunens nettsted.

Hvordan holde oversikt over ditt barns lån?
Når barnet ditt får lånekort blir det sendt en pinkode til eposten eller telefonen som er registrert på lånekortet. Dersom du ikke har fått pinkode eller mistet den, kan du når som helst be om å få en ny. Med pinkoden og lånenummeret kan du som foresatt administrere alle lån ved å logge inn på «Mine lån» på bibliotekets nettside. Under fanen «Min profil» kan du hake av for om du vil ha beskjed på epost hver gang det lånes noe eller leveres noe på dette lånekortet. Du kan også velge å få en epost to dager før fristen for innlevering.

Det er også mulig å knytte barnets lånekort til ditt eget lånekort. Da oppretter du en «familiemappe» og kan ha oversikt over flere lånekort når du som foresatt logger deg inn på ditt eget lånekort. Denne muligheten finner du nederst på siden «Min profil».

 

Borrowing Materials (English)

Your personal library card must be taken with you when borrowing material from the library. The library card you possess may either have been issued at our library or from a similar one that issues national library cards. All individuals residing in Norway have the right to own a library card. If necessary, a new card can be issued upon request. Please take some proof of identification with you to a nearby library.

Library cards are free-of-charge. A fee will be charged, however, if a card is lost and needs to be re-issued.

The length of time you borrow material may easily be extended. This you can do yourself by logging in to Mine lån, on the library’s website, or by contacting the library. Extended due dates may be renewed up to three times more than the original due date. For instance, you can borrow material that is due 30 days from now and extend the due date to 120 days, if so desired.

Borrowers are responsible for returning all library material. You will receive a reminder notification once any material is due to be returned to us. On any subsequent reminders, users will be fined for overdue material. This occurs before a replacement cost is eventually sent to you for the same material. Your borrowing privileges will be suspended too until you either return the overdue item to the library or pay for a replacement.
Lost material must be paid for and re-registered in our systems.

See Borrowing Regulations for further information concerning this topic.