Leder Elisabeth Figenschau
Rådgiver: Organisatisk og psykososialt arbeidsmiljø
Telefon: 909 28 857
E-post: elisabeth.figenschau@tromso.kommune.no

Arbeidsmiljøtjenesten (felles epost)
Telefon: 77 79 03 00

Adresse
Skippergata 1 C/7 (Riebergården). Inngangen fra sør, heis eller trapp til 4. etasje eller inngangen fra lyskrysset i Skippergata - 3. etasje.

Postadresse
Tromsø kommune, Arbeidsmiljøtjenesten, Skippergata 1C, 9008 Tromsø

Om Arbeidsmiljøtjenesten
Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. Avdelingen har seks ansatte, som skal yte bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune. Vi har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i Arbeidsmiljøtjenesten tilbyr en rekke ulike tjenester. Du finner nærmere informasjon om våre tjenester fordelt på den enkelte ansatte i vedlagte oversikt.

Bedriftslege: Ta kontakt med enheten for henvendelser
Telefon: 77 79 03 00 / 77 79 02 64
E-post: arbeidsmiljotjenesten@tromso.kommune.no

Rådgiver Maya Eikeland Gadgil
Fagområde: Arbeidsmedisin / arbeidshelse
Telefon: 907 62 324 / 77 79 05 41
E-post: Maya.Eikeland.Gadgil@tromso.kommune.no

Rådgiver Lillian Øyen
Fagområde: Arbeidsmedisin/arbeidshelse
Telefon: 959 39 055 / 77 79 06 48
E-post: lillian.oyen@tromso.kommune.no

Rådgiver Marte Stokvik Ovesen
Fagområde: Yyrkeshygiene
Telefon: 948 83 562 / 77 79 02 38
E-post: marte.stokvik.ovesen@tromso.kommune.no

Rådgiver Silvia Reinholdtsen
Fagområde: Ergonomi
Telefon: 975 11 526 / 77 79 05 73
E-post: silvia.reinholdtsen@tromso.kommune.no

 

Funksjoner

Fagområder

Leder
Elisabeth Figenschau

Personal og økonomiansvar, ansvarlig for utvikling av faglig tilbud, intern samordning og koordinering, rådgivning innen systematisk HMS-arbeid og risikovurdering. Bistand ved tilsyn, samarbeidsplaner, vernerunder, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, samtaletilbud, foredragsholder ved kurs med mer.

Bedriftslege
Maya Eikeland Gadgil

Målrettet helseundersøkelser, arbeidsmedisinsk utredning / poliklinikk, helseattester, rådgivning ved inngåelse av samarbeidsplaner, bistand ved vernerunder, tilsyn og risikovurderinger, foredragsholder ved kurs med mer.

Jordmor
Lillian Øyen

Gravide på jobb, rådgivning ved problemstillinger knyttet til AKAN, vaksinasjoner, helsekontroller/-undersøkelser i samarbeid med lege, dialogmøter, foredragsholder ved kurs med mer.

Yrkeshygieniker
Marte Stokvik Ovesen

Bistand til identifisering og kartlegging samt rådgivning innen: inneklima, støy, belysning, kjemiske og bilogiske faktorer og andre fysiske forhold. Rådgivning innen systematisk HMS-arbeid og risikovurdering. Bistand ved tilsyn, kursholder ved HMS-opplæring med mer.

Fysioterapeut
Silvia Reinholdtsen
Rådgivning/veiledning ved ergonomisk tilrettelegging av arbeidsplassen herunder arbeidsplassvurdering, forflytningsteknikk,  dialogmøter, administrasjonsoppgaver, foredragsholder ved kurs, kontaktperson for IBedrift med mer, IA-arbeid.