Biblioteket er hvert år arena for små og store kulturarrangement, foredrag, kurs og seminarer, i egen regi eller i samarbeid med andre.