Biblioteket er hvert år arena for små og store kulturarrangement, foredrag, kurs og seminarer, i egen regi eller i samarbeid med andre.

Eksterne arrangører bes henvende seg til arrangementsansvarlig, Ingebjørg Liland for informasjon og booking.

E-post: ingebjorg.liland@tromso.kommune.no 
Telefon: 482 53 196