Avdelingsdirektør Mette Mohåg
Telefon: 992 45 861
E-post: mette.mohag@tromso.kommune.no

Ansatte i Avdeling for bymiljø

Avdelingen har ansvaret for både å tilrettelegge for og drifte infrastruktur over og under bakken.


Avdelingen har ansvar for: