Kst. avdelingsdirektør Mette Mohåg
Telefon: 992 45 861

Ansatte i Avdeling for bymiljø

Avdelingen har ansvaret for både å tilrettelegge for og drifte infrastruktur over og under bakken.

Avdelingen har ansvar for: