Avdelingsdirektør Bjarte Kristoffersen
Telefon: 976 69 363
E-post: bjarte.kristoffersen@tromso.kommune.no

Ansatte i Avdeling for kultur og idrett

Underliggende enheter