Avdelingsdirektør Kari Henriksen
Telefon: 474 52 044

Ansatte i Avdeling for oppvekst og utdanning

Avdelingen består av 47 enheter innenfor Totalt sysselsettes om lag 2000 ansatte innenfor disse tjenesteområdene.