Avdelingsdirektør Kari Henriksen
Telefon: 474 52 044
E-post: kari.henriksen@tromso.kommune.no

Ansatte i Avdeling for oppvekst og utdanning

Avdelingen består av 47 enheter innenfor skole, barnehagebarnevern, forebyggende helsetjenestervoksenopplæring og PPT.

Totalt sysselsettes om lag 2000 ansatte innenfor disse tjenesteområdene.