Privat og kommunalt avlastningstilbud for psykisk utviklingshemmede / fysisk funksjonshemmede (barn og unge)

Privat og kommunal avlastning søkes til Tildelingskontoret

Se Adresse og telefonliste for områdene

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester