Barn og foreldre

Tromsø kommune har barn og unge som et av sine store satsingsområder. På disse sidene vises informasjon om våre tjenester mot barnefamilier.

Økonomiske retttigheter
For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger, - ta kontakt med NAV.

Adopsjon
Ved adopsjon ta kontakt med Barneverntjenesten i Tromsø kommune.
Barne og likestillingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Personnavn
Informasjon om personnavn (endring, tilføyelse, med mer) fåes ved henvendelse til Folkeregistret.

Skolefritidsordning
De fleste barneskolene i kommunen har skolefritidsordning (SFO). Se SFO for å søke, endre eller si opp plass.

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen