Barneverntjenesten

Enhetsleder: Elizabeth Kræmer
elizabeth.kraemer@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 03 47/ 905 12 846
 
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 29, 3. etasje (inngang ved Tvibit)
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 02 01
 
Nye henvendelser/ meldinger til Barneverntjenesten
Telefon: 77 79 06 78

Telefonliste ansatte


Om Barneverntjenesten
Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 
Skjemaer - Søknad om å bli besøkshjem, tilsynsfører eller miljøarbeider
 

Trenger flere fosterhjem til ungdom

Barnevernvakta


Ekspedisjonstid
Mandag-torsdag: kl 0800-2400
Fredag: kl 0800-0200
Lørdag: kl 1800-0200
Søndag: stengt
 
Telefon direkte
77 69 85 35/ 951 95 240

Landsdekkende Alarmsentral for barn og unge
Telefon: 116 111 (Gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no


Barnevernet.no
På nettstedet barnevernet.no vil studenter, fagmiljø, og andre innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til blant annet forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.
 

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver