Barneverntjenesten

Enhetsleder: Elizabeth Kræmer
elizabeth.kraemer@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 03 47/ 905 12 846
 
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 29, 3. etasje (inngang ved Tvibit)
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 02 01
 
Nye henvendelser/ meldinger til Barneverntjenesten
Telefon: 77 79 76 98

Telefonliste ansatte

Barnevernvakta


Om Barneverntjenesten
Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 
Skjemaer - Søknad om å bli besøkshjem, tilsynsfører eller miljøarbeider
 
Trenger flere fosterhjem til ungdom

Alarmsentral for barn og unge
Landsdekkende Alarmsentral for barn og unge

Telefon: 116 111 (Gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no

Barnevernet.no
På nettstedet barnevernet.no vil studenter, fagmiljø, og andre innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til blant annet forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen