Barneverntjenesten

Enhetsleder: Elizabeth Kræmer
elizabeth.kraemer@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 03 47/ 905 12 846
 
Besøksadresse: Fredrik Langes gate 29, 3. etasje (inngang ved Tvibit)
Postadresse: Barneverntjenesten, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Sentralbord: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 02 01
 
Nye henvendelser/ meldinger til Barneverntjenesten
Telefon: 77 79 06 78

Telefonliste ansatte

Barnevernvakta


Barnevernvakta flytter til den nye politistasjonen og holder stengt 28. januar
Ny besøksadressen er Stakkevollvegen 9. Ved akutte situasjoner eller en melding om bekymring som ikke kan vente kan det tas kontakt på telefon 77 79 06 11. Etter klokken 1600 vil akuttberedskap ivaretas på telefon 951 95 240. Torsdag 29. kan barnevernvakta kontaktes på telefon 951 95 240 eller 951 95 239.


Om Barneverntjenesten
Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
 
Skjemaer - Søknad om å bli besøkshjem, tilsynsfører eller miljøarbeider
 
Trenger flere fosterhjem til ungdom

Alarmsentral for barn og unge
Landsdekkende Alarmsentral for barn og unge

Telefon: 116 111 (Gratis alarmtelefon)
E-post: alarm@116111.no

Barnevernet.no
På nettstedet barnevernet.no vil studenter, fagmiljø, og andre innen barnevern ha muligheten til å benytte seg av en samlet plattform med tilgang til blant annet forskning innen barnevernsfeltet, relevant statistikk og gjeldende lovverk fra Lovdata.

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00-15.00
På telefon: 08.00-16.45

Servicetorgets oppgaver