Kontaktinformasjon

Ved behov for mer informasjon kan følgende forespørres:

Innkjøpssjef Stig Arve Nordby
Telefon: 412 12 039
E-post: stig.arve.nordby@tromso.kommune.no

Innkjøpskonsulent Ole-Gunnar Nilsen
Telefon: 476 56 048
E-post: ole.gunnar.nilsen@tromso.kommune.no