Bemanningskontor oppfølgingstjenesten er en nyopprettet enhet med ansvar for bemanningsformidling i Seksjon for oppfølgingstjenester. 

Visjon for enheten er å drifte et bemanningskontor med kvalitet, kontroll og heltidskultur. Vi skal skape en åpenhet og samhandling innad i seksjonen.
 
Enheten består av
  • Administrasjon; enhetsleder, avdelingsledere, personalkonsulent og administrasjonskonsulent.
  • Ressursbasekonsulenter; Oppgaver knyttet til turnusplanlegging og vaktinnleie for hele seksjonen. Lage turnus etter gjeldende regelverk og bestilling fra avdelingsledere, fordele vandrevakter etter behov, avviksregistrering og innleie av tilkallingsvikarer.
  • Vandrevakter: Ansatte som har sitt faste arbeidsforhold i Bemanningskontoret og som leies ut til avdelinger for korte og lange vikariater og timesoppdrag. Dersom en vandrevakt ikke er utlånt på forhånd er oppmøtestedet Bemanningskontoret ved vaktstart.
  • Vikarer: Vikar etter tilkalling. Tildeles vakter fra Bemanningskontoret etter gjensidig avtale.  

Kontaktinformasjon

Felles e-post
 
Enhetsleder Kirsti Haldorsen
Telefon: 908 63 661
 
Prosjektleder: Trine Helberg
Telefon: 906 47 630
 
Avdelingsleder Marius Bredesen
Telefon: 481 46 500

Avdelingsleder Lena Stormo
Telefon: 915 73 889