Enhetsleder: Jan Fredrik Skogdal
Mobil: 402 37 369
jan.fredrik.skogdal@tromso.kommune.no

Adresse: Sørems veg 5, 9006 Tromsø
Telefon: 77 79 09 50
Telefaks: 77 79 09 51
Telefon SFO: 77 79 09 58 (07.15 - 08.30)       
Baser
953 68 264 (Base 1)           
902 31 410 (Base 2)
415 06 934 (Base 3 og 4) 

E-post: bjerkaker.skole@tromso.kommune.no

Skolens hjemmeside
Bjerkaker skole


Kort om skolen
Bjerkaker skole har en flott beliggenhet i en bydel med økende elevtall. Dette skoleåret har vi 325 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Skolen er organisert i fire læringsbaser samt egne avdelinger for praktisk-estetiske fag. Lærerne jobber i team på klassetrinnene og eleven bytter kontaktlærer etter 4. klasse.

Høsten 2011 fikk skolen status som Universitetsskole. Det betyr at vi har forpliktet oss til et tett samarbeid med Universitetet i Tromsø i forhold til lærerutdanning og forskning. 7 av våre lærere er praksislærere, og vi tar imot rundt 25 studenter dette skoleåret.

Bjerkaker skole har lange tradisjoner på å satse på kultur og fysisk aktivitet. Sist skoleår startet vi opp med Trivselsprogrammet, som vektlegge sosialt samhold og aktiviteter i utetida i regi av elevene.

Satsningsområder 2013 - 2014:

  • Vurdering - vekt på dialog med elever og foreldre
  • Læringsmiljø - sosial kompetanse, læringsutbytte og metode
  • Innovasjon - IKT-plan for Tromsoskolen og Ungt Entreprenørskap

Telefoner
77 79 09 50 Kontor
77 79 09 52 Rektor
77 79 09 53 Inspektør
77 79 09 54 SFO-leder
77 79 09 55 Vaktmester
77 79 09 57 Helsesøster
77 79 09 61 Arbeidsrom - trinn 2 og 3
77 79 09 62 Arbeidsrom - trinn 1
77 79 09 63 Arbeidsrom - trinn 4 og 5
77 79 09 64 Arbeidsrom - trinn 6 og 7