Satsingsområder

Vi har trukket fram de områdene som er viktigst for å nå hovedmålet vårt som er "å skape et trygt og godt miljø, der barna har rett til å påvirke sin egen hverdag."

Barnehagen jobber kontinuerlig med å gi barna reell medbestemmelse over innholdet i barnehagen. Det betyr ikke at de skal bestemme alt selv, men at vi voksne skal være lydhør over deres ønsker og interesser.

Leken er barnas viktigste aktivitet og uttrykksform, vi jobber for at barna skal skape vennskap og vedlikeholde disse over tid. Personalet er tilstede og tilrettelegger ved å gi inspirasjon via turer eller aktiviteter, eller fortellinger og bøker. Personalet er behjelpelig med å finne fram materiale som barna trenger, eller som støtte for de som behøver hjelp i leken. Lekegrupper settes i gang som pedagogiske tiltak.

Barnehagen har en lavvo i fjæra, i denne har vi ei friluftsgruppe med 12 barn to dager i uka, samtidig som hele barnehagen bruker lavvoen til turer. Gjennom naturen får barna felles opplevelser som kan skape ny trivsel og ideer til nye prosjekter.

Vi er med i nettverket Tromsø2020, som er et pedagogisk nettverk med 6 barnehager. I nettverket jobber vi med faglig utvikling av den enkelte medarbeider, samtidig som vi har som mål å gjøre barnas synlig i byen. Personalet vårt har lang erfaring og høy kompetanse. I tillegg til svært god barnehagelærerdekning, har vi også en spesialpedagog, fysioterapeut, flere barne- og ungdomsarbeidere og en flerspråklig assistent (russisk, ukrainsk og rumensk).
 

Foreldresamarbeid

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Barnehagen ønsker en åpen og god dialog mellom personalet og foreldrene, til beste for barna. Alle foreldre får tilbud om minimum to foreldresamtaler i året, i tillegg til to foreldremøter. Barnehagen arrangerer sommerfest, Forut-dag og vinteruke der vi serverer middag og foreldrene får en god anledning til å bli bedre kjent med hverandre.

Vi sender ukeplan og informasjon om uka som har vært, på epost hver uke. Denne inneholder en oversikt over hva som skjer daglig på avdelingen, prosjekter som pågår og andre fokusområder.

Hver avdeling har egen mobiltelefon, der foreldrene kan ringe og gi beskjed innen kl 0900 dersom barnet ikke kommer i barnehagen.

Barnehagen har et Samarbeidsutvalg som består av tre foreldre og tre ansatte-representanter. Dette organet skal være med å sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. I tillegg har vi Foreldrerådet som består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet skal også fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.
 

Avdelingsinndeling

Barnehagen er delt inn i 3 avdelinger.
Revehiet har plass til 12 barn i alderen 0-2 år.
Bjørnehiet har plass til 18 barn i alderen 2-4 år.
Ulvehiet har plass til 24 barn i alderen 4-6 år.

Rommene og aktivitetene blir tilrettelagt i forhold til barnas alder og interesser. Rommene er innredet slik at materiell er lett tilgjengelig for barna. Hvert område er innredet slik at barna finner det de trenger til den aktiviteten området er ment for. På denne måten opplever barna mestring og frihet til å velge aktiviteter selv.

Vi har godt utvalg av ustrukturert materiale og vi ser på gjenbruksmaterialer som en ressurs. Ustrukturert materiale bidrar til samarbeid i barnegruppen.

Kosthold

I Bjørnebekken barnehage synes vi det er viktig at barna får god og ernæringsrik mat. Vi har derfor kjøkkenassistent som lager formiddagsmat daglig. Vi serverer varm formiddagsmat to dager i uka, der den ene dagen er fisk fra Schjølberg. Vi bruker også renest mulig kjøttprodukter. Maten serveres uten halvfabrikata og varieres fra uke til uke. Barna har med matpakke til frokost, og får servert et fruktmåltid, formiddagsmat og et grønnsaksmåltid her. All drikke serveres.
Når vi har brød til hovedmåltid, blir det alltid servert grønnsaker til.
 

Vennskapsgruppa – førskolegruppa

Barnehagen legger til rette for at barnas siste år i barnehagen blir spennende og lærerikt. Formålet med førskolegruppa er at barna skal utvikle selvstendighet og sosial kompetanse før de begynner på skolen. Førskolegruppa som kaller seg Hakkespettklubben, har klubb en dag i uka. Innholdet disse dagene varierer mellom utflukter, samarbeidsoppgaver og lek.

Det siste halve året har vi i Hamna Vennskapsgrupper med alle barna som skal begynne på skolen sammen. De kommer da fra alle barnehagene i området og møtes en gang i måneden. De besøker skolene og hverandres barnehager, og de har ulike tema for hvert møte. Det kan være trafikk, natursti eller skilek. Egen mal for planlegging av vennskapsgruppene finnes i alle barnehagene i Hamna.