De som har norskundervisning trenger enda mer norsktrening. Å få snakke norsk med de som kan språket er god trening. Som samtalepartner er ditt viktigste bidrag samtalen. I retur får du ny kunnskap om land og folk fra andre kulturer. Dette regnes som frivillig arbeid, og honoreres derfor ikke.

Bli samtalepartner ved å kontakte Voksenopplæringa:

May-Sidsel Øverås på telefon 77 60 52 86 eller e-post may.sidsel.overas@tromso.kommune.no