bokbussen-001-w.jpg


Tromsø biblioteks bokbuss kjører i distriktene og har tilbud til barn og unge. Det er konsulent Tove Nilssen som er ansvarlig for bussen, og hun besøker distriktsskolene i kommunen flere ganger i uken. Bokbussens telefonnummer: 97 67 70 92.

Bokbussen har også en avtale med Karlsøy kommune. Bokbussens telefonnummer: 97 67 70 92.
 

Når kommer bokbussen?

Se Bokbussrute vår 2017 (DOC) (PDF) for informasjon om tid og sted. God bok!