Breivikeidet utviklingslag

Nettsted: Breivikeidet utviklingslag

Bygda ligger ved kommunens grense mot Lyngen. Riksveg 91 går gjennom bygda, og forbindes med nordfylket via 25 minutters fergesamband over Ullsfjorden. Fra bygda går også fylkesveien til Sjursnes. Avstanden til Tromsø sentrum er 50 km, med reisetid ca 40 minutter. Lagets område er skolekretsen fra Bjørnskarelva til fergeleiet på Breivikeidet. Hoveddelen av de sysselsatte pendler inn til sentrum. En del driver med jordbruk, fiske, anleggs- og transportvirksomhet.
 
Næringsmessig potensiale: Store mengder skog, dolomitt og grusforekomster. Store friluftsområder, med kommunens største elgstamme og lakseelv.

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen