Bydelsråd

Bydelsrådene er frittstående og partipolitisk uavhengige råd, ment å være bydelenes samlende kontaktpunkt mot kommuneadministrasjonen. Bydelsrådene fungerer også som høringspart i plansaker.

Det første bydelsrådet ble opprettet på Kvaløysletta i 1991. I løpet av 2012 er det opprettet tonye bydelsråd, og med disse er det nå til sammen 10 bydelsråd i Tromsø kommune, og hele byområdet i Tromsø er nå omfattet av bydelsråd.

 
Bydelsrådene har stor frihet i graden av organisering og aktivitetsnivå og –retning, og det er stor forskjell i arbeidsmåte og fokusområder mellom de ulike byrådene.  Det er et årlig fellesmøte mellom bydelsrådene og kommunen, og kommunen bidrar med driftstilskudd til bydelsrådene.
 
Bydelsrådene har ingen felles nettløsning, men de har alle egne nettsider med kontaktopplysninger med mere:

Tabellen under viser folketallet i bydelsrådene pr 01.01.2013

Bydelsråd Folketall
Kaldfjord og Eidkjosen bydelsråd 1463
Kvaløysletta bydelsråd 6944
Tromsdalen bydelsråd 8807
Kroken og omegn bydelsråd 7939
Hamna/Solneset bydelsråd 3990
Langnes bydelsråd 6832
Borgtun bydelsråd 3458
Nordøya bydelsråd 4250
Sør-Tromsøya bydelsråd 7930
Gyllenborg og Prestvannet bydelsråd 10350

 

 

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen