Byparker test.jpg

Bydrift, Park har ansvaret for drift av parker og grøntanlegg, friluftsområder, plasser og torg, tur og trimstier, uteidrettsanlegg, lekeplasser, uteareal ved skoler, barnehager og andre offentlige bygg og institusjoner.

I vår- sommer og høstsesongen er det daglig renhold av sentrumsparkene, torg og friluftsområder, utplanting og stell av sommerblomster, plenklipp, beskjæring og stell av vegetasjon og trær samt reparasjon av brøyteskader på de ulike områder vi drifter.

Vintersesongen går hovedsakelig med til tråkking av ski- og lysløyper på Tromsøya, Kvaløysletta, Tromsdalen, skiløype og alpinbakke i Kroken samt skilekeanlegg og fjelløyper.
Vi lager skøyteis på Charlottenlund så lenge været tillater det. Andre oppgaver er ismåling på Prestvannet, brøyting og strøing, vinterbeskjæring av busker og trær, og vedlikehold av bymøbler og utstyr.

Kontakt oss

Fagleder
Jan Kåre Larsen
Telefon: 77 7914 10/ 958 95 079
Jan.kare.larsen@tromso.kommune.no


Driftsleder
Maj Irene Nilssen
Telefon: 77 79 14 33/ 481 51 786
maj.irene.nilssen@tromso.kommune.no

Torgsalg
For salg på torg og mobilt salg
Aina Myreng
Telefon: 959 41 547
Torg.arrangement@tromso.kommune.no

Torg, salg og arrangementer

I portalen Torg, salg og arrangement kan du søke om leie av torgplass.
Ved større arrangementer kontaktes Park og Vei, ved gjert-henrik.vedeler@tromso.kommune.no