Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no

Vakttelefon 482 59 270
(Ved akutte problemer eller skader på kommunale bygg utenom ordinær arbeidstid)

Postadresse: Tromsø kommune, Byggforvaltningen, Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 Tromsø
Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2, Tromsø

Byggdrift
Kst. enhetsleder: Tor-Halvar Bakkland
Telefon: 948 05 662

Byggforvaltningen
Enhetsleder: Arve Norgård
Telefon: 474 55 015

Ansatte

Om Byggforvaltningen

Byggforvaltningen har to underavdelinger: Byggdrift og Fagrent. Byggforvaltningen holder til på Rådhuset, mens Byggdrift er lokalisert på "Slottet" på Skattøra. Fagrent har hovedkontor i Strandvegen 8.

Byggforvaltningen drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 450.000 m² og utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg og er den største byggforvalteren i Nord Norge.

Den daglige driften og vedlikehold av de kommunale byggene organiseres og ledes av Byggdrift. Teknisk drift ivaretar løpende drift av tekniske installasjoner, og gir faglig støtte til en utebase som består av fagarbeidere og vaktmestere som utfører oppgaver på de ulike byggene.

Byggforvaltningen benytter Facilit som verktøy for å planlegge, følge opp og dokumentere oppgaver.