"Bybarnehagen midt i naturen"

Bymyra barnehage

Fagleder: Karine Dahlø Iversen
karine.iversen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 08 20/954 62 039

Adresse: Langnesvegen 7, 9012 Tromsø
Bymyra barnehage på Google maps / street view

Enhetsleder for Sør-Tromsøya barnehager:
Monica Bjørnsborg
monica.bjornsborg@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 08 22 / 954 06 697

Østfløya
Midnattsol: 993 65 995
Karlsvogna: 993 66 534
Nordlys: 993 61 026

Vestfløya
Polarstjerna: 77 79 12 87 / 993 64 088
Melkeveien: 993 68 805
Fullmåne: 77 79 12 85 / 993 65 079
Utegruppa: 958 63 414
 

Søk barnehageplass

En av utegruppas mange turer
- En av utegruppas mange turer


Åpningstid
fra kl 0730-1630

Fagdager for personalet, barnehagen er stengt
1.- 2. oktober og 20. november 2015
19. februar og 6. mai 2016

Skolerute og fagdager i barnehagen

Kort om barnehagen

Bymyra barnehage flyttet i desember 2007 inn i flotte nye lokaler på toppen av Tromsøya. Bygget er praktisk innredet og veldig funksjonelt for driften vi har. Vi har plass til over 100 barn, men byggets utforming gir aldri en opplevelse av det er veldig mange barn tilstede. Det er et godt bygg for barn og personale. Barnehagen har flott beliggenhet med Prestvannet og naturen som nærmeste naboer. Det tar bare 15 - 20 minutter å gå til Storgata. Derfor kan vi med god grunn kalle oss bybarnehagen midt i naturen! Barnehagen består av seks baser med barn i alderen 0 - 6 år. Vi har plass til 105 barn.

Utegruppe

Som en del av det ordinære tilbudet har alle barn som er fylt fire år ved barnehageårets start, tilbud om å være på utegruppe hver 4. uke. Det er hovedfokus på allsidige og sesongbetonte aktiviteter i naturen og nærmiljøet. Trelavvoen (grillstua) vår er innredet og har innlagt strøm slik at den fungerer som base for utegruppen.
Ansatte som kjenner barna rullerer på å jobbe med utegruppen. Det er to og tre ansatte på utegruppene som kan ha fra 11 til 12 barn.

Barnehagens satsningsområder

Øke bruken av naturen som læringsarena og et sted for fysiske utfordringer.
Siden vi gjerne kaller oss for «Bybarnehagen midt i naturen» er det naturlig for oss å bruke naturen og nærmiljøet som en innfallsvinkel til en del av det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Digital kompetanse
Vi er godt i gang å integrere digitale verktøy i barnehagen. Barn skal få oppleve at digitale verktøy kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.

Språkstimulering
I Bymyra skal vi legge til rette for god språkstimulering hos det enkelte barn. Vi skal jobbe systematisk med tilrettelegging for god språkstimulering og pedagogisk utvikling.

Samarbeid med NAFO

Bymyra barnehage er en stor og spennende barnehage med mer en 100 barn og ca. 22 ansatte. Dette representerer et unikt mangfold. Vi (barn, foreldre og ansatte) har daglig kontakt med mennesker med ulik nasjonalitet, etnisk og religiøs bakgrunn, og med et annet morsmål enn norsk. Vi er en flerkulturell barnehage. Derfor setter vi stor pris på å få samarbeide med NAFO.
NAFO, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: "Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009". NAFO jobber med kompetanseheving, nettverksbygging og utviklingsprosjekter for å fremme inkludering og likeverdig opplæring i barnehager, skoler og voksenopplæringsinstitusjoner.

Bymyra barnehage har siden 1.oktober 2012 vært fokusenhet.
NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Vox. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

NAFO internettsider

Bemanning

Bemanningen er slik
En fagleder, seks pedagogiske ledere, to førskolelærere, 13 barne- og ungdomsarbeidere/ assistenter, en spesialpedagog, to støttepedagoger og en støtteassistent.
shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Vil du hjelpe oss å lage bedre nettsider?

Vi trenger tre minutter av din tid for å vite hva som er viktig for deg.

Klikk her for å bidra