Fungerende byråd for finans

Øyvind Hilmarsen
Øyvind Hilmarsen

Øyvind Hilmarsen (H)
Telefon: 77 79 19 30/ 954 76 154
E-post: oyvind.hilmarsen@tromso.kommune.no
Nedlastbare bilder

Byråden leder Byrådsavdeling for finans og har ansvar for følgende enheter:

Økonomi
Personal
Eiendom
Innfordring
Kemneren
IT-senteret
Internservice
Fagrent

Om Øyvind Hilmarsen
Øyvind Hilmarsen er født, oppvokst og utdannet i Tromsø.

Hilmarsen ble valgt inn i Tromsø kommunestyre første gang i 1991 og ble valgt inn kommunestyret for sin fjerde faste periode ved valget i 2011. Hilmarsen har gjennom sin tid som folkevalgt i Tromsø blant andre vært medlem av Formannskapet, Regionrådet for Tromsøregionen, Finans- og byggeutvalget, Likestilingsutvalget, Hovedstyret for undervisning, oppvekstkomiteen, planutvalget og bedriftsforsamlingen i Troms Kraft AS.

Hilmarsen har hovedfag i Akvakultur (Cand. Scient) fra Norges Fiskerihøgskole Universitetet i Tromsø (2001) og er i tillegg utdannet Ingeniør i Havbruksteknologi fra Avdeling for Ingeniør og økonomifag ved Høgskolen i Tromsø (1996).

Hilmarsen har nå permisjon fra jobben som daglig leder ved Senter for fjernteknologi i Tromsø, som er en samling av landets mest kompetente miljøer innen satellittbasert fjernmåling. Han har allsidig erfaring fra arbeidslivet og har vært avisbud, vernepliktig ved Luftforsvarets stasjon Sørreisa, studentassistent ved Avdeling for Ingeniør og Økonomifag, Høgskolen i Tromsø, førstepostbetjent ved sorteringsavdelingen på Postterminalen i Tromsø, forsøkstekniker ved Havbruksstasjonen i Tromsø, røkter ved opplevelsessentret Polaria, prosjektleder ved Troms Stamfiskstasjon AS på Senja, og rådgiver i COWI AS.

Hilmarsen har også vært aktiv i Tromsøs kulturliv og var med å starte opp Revymafiaen i 1994 og Esterprisen i 2006. Han har også en stor interesse for friluftsliv, jakt, fiske og ikke minst jordbruksmaskiner.

Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 08.00-15.45 (08.00-15.00 sommertid)

Servicetorgets oppgaver