Ønsker du å bytte barnehage?

På grunn av overflyttingsopptaket og hovedopptak vil muligheten til å endre på barnehagesøknaden være stengt i tidsrommene:
02.02.18  til 20.02.18 
02.03.18  til 03.04.18
  • Søknaden om overflytting innen 1. februar blir behandlet i overflyttingsopptaket
  • Prioritering og vurdering gjøres som ved vanlig opptak. Les mer her
  • Svar etter overflyttingsopptaket sendes ut fra slutten av uke 6 og til slutten av uke 9.
Søknadsfrist: 1. februar

Gjennom året gir vi plass til nye barn når det blir ledig plass i barnehagen.

Når må du si opp?

Dersom barnet ikke lenger skal gå i barnehage må du si opp plassen senest to måneder før sluttdato. Oppsigelse av plass gjøres i søknadsportalen.

Ved skolestart: Oppsigelse går automatisk fra både private og kommunale barnehager.

Ved bytte av barnehage: 
  • Fra kommunal barnehage: Du trenger vanligvis ikke å si opp plassen. Dette skjer automatisk når du takker ja til ny plass (overflytting).
    • Unntak: Har du sagt ja til plass i en kommunal barnehage, og bytter til en annen barnehage før barnet har begynt, må du si opp plassen.
  • Fra privat barnehage: De har egne regler for oppsigelse av plass. Sjekk med din barnehage.

Slik sier du opp plass

For å si opp plassen må du gå inn i søknadsportalen - der må du velge "logg inn med ID-porten".

Søknad om endring av type plass til heltids- eller deltidsplass

De kommunale barnehagene kan tilby 100 % eller 50 % plass. Tildeling av ny type plass forutsetter at barnehagen har mulighet til å endre plassen til deltidsplass eller heltidsplass.

Unntak: Distriktsbarnehagene kan tilby flere typer deltidsplass.

Søknad om endring av plass gjør du i søknadsportalen. Da må du velge "logg inn med ID-porten".