Dagrehabilitering

Inntak
Søknaden Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester er utarbeidet for hele tjenesten. Tre inntaksteam/ vedtaksteam for henholdsvis Døgnrehabilitering, Habilitering og Dagrehabilitering vurderer de skriftlige søknadene om fysio- og ergoterapi.

Tildelingskontoret behandler søknader om BPA, omsorgslønn, støttekontakt, og bolig for utviklingshemmede og fysisk funksjonshemmede. 

Dagrehabilitering
Telefon: 77 75 79 00 

Avdelingsleder
Reidun Holm
Telefon: 77 75 79 22

Målgruppe: Innbyggere over 18 år
Personell: Fysioterapeuter og ergoterapeuter

Avdelingen yter tjenester til hjemmeboende voksne etter søknad i form av fysio- og ergoterapi. Dagopphold på Seminaret gis to ganger ukentlig og innebærer gruppetrening, funksjonstrening og sosial trening. Tilbudet tilpasses individuelt etter behov.

Hjelpemiddelteknikere henter, bringer og monterer hjelpemidler formidlet av terapeuter og annet fagpersonell i kommunen.

Les også:

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen