Programmet finner du under 17. mai 2017

Lokale arrangement
Har du et lokalt arrangement du ønsker omtalt i 17. mai avisa? Send dette til Jack-Arne Giæver Nilsen på e-post jacknilsen@hotmail.com senest innen 1. mai 2017.