Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er kun noen få tilleggsspørsmål som må besvares.

Registrer ditt vannforsyningssystem her
 

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger planer for bruken av arealene rundt brønnene og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.
 

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystemer

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann, også fra små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i drikkevannsforskriften § 3, bokstav K

Har du spørsmål om registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med din lokale avdeling.
 
Registrer ditt vannforsyningssystem her