Kjenner du noen som glemmer? 
Hukommelsesproblemer og glemsomhet kan være ett av symptomene på at man har fått en demenssykdom. I tillegg finnes mange andre symptomer som f.eks: endring i atferd, interesseløshet og orienteringsvansker.

På Heracleum bo og servicesenter finnes Tromsø kommunes demenskoordinator Hilde Fryberg Eilertsen.Hun er spesialsykepleier med lang erfaring fra demensomsorgen og kan være til støtte for deg dersom du trenger informasjon, råd, veiledning, hjelp eller bare noen å snakke med.

Demenskoordinator i Tromsø kommune
Hilde Fryberg Eilertsen, spesialsykepleier
Telefon: 77 79 21 96/ 400 31 810
E-post: hilde.fryberg.eilertsen@tromso.kommune.no
Adresse: Heracleum bo og servicesenter, Vestregata 15, 9008 Tromsø

Demenskoordinator treffer du mandag til fredag fra kl. 09.00-15.00

Du velger selv hva du vil ta opp i samtale med henne. Noen tema kan være:

  • Mistanke om demens
  • Hvordan få hjelp til utredning?
  • Hva er demens?
  • Hvordan utvikler sykdommen seg?
  • Hvordan leve med sykdommen
  • Hvilke hjelpetilbud finnes i Tromsø kommune og ellers og hvordan søke på disse?
  • Finnes det hjelpemidler?
  • Praktiske tips
  • Økonomi
  • Støtte og informasjon til pårørende

Tilbudet er gratis. Det er kanskje mest aktuelt for hjemmeboende og deres pårørende, men alle er velkommen til å ta kontakt.

Facebook:
Demenskoordinator administrerer også egen Facebookside som heter: Demensomsorg i nord. Her legges nyheter, info og aktuelt stoff om demens.