Den kulturelle skolesekken (DKS) er et kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel.
Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder, etc.

DKS har egen hjemmeside dkstromso.no

Kontakt oss

Leder: Torbjørn Lunde Ingvaldsen
Telefon: 920 80 358

Programkoordinator: Nina Mathisen
Telefon: 975 45 029

E-post: dks@tromso.kommune.no

Om DKS

På vår hjemmeside dkstromso.no finner du mer informasjon om 

  • Organisering av Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune
  • Vårt programtilbud
  • Innmelding av nye programmer
  • Evaluering av tilbud
  • Transportrutiner
  • Generell informasjon om DKS

Programforslag - Innmelding skoleåret 2019-20

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så kan du ta kontakt med oss. Vi legger ut et innsendingsskjema til høsten 2018, slik at man kan sende inn forslag til program for skoleåret 2019-20. Fristen for innmelding til skoleåret 2018-19 gikk ut 11. februar 2018. 

Sett deg inn i DKS Tromsømodellen på forhånd, og se hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge. Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte. Men DKS Tromsømodellen har noen midler til å utvikle prosjekter og dekke prøve- og produksjonskostnader, og vi kan i tillegg være behjelpelig med rådgiving og komme med innspill om hvordan prosjektet kan bli best mulig for DKS. Ta kontakt dersom du har et prosjekt du ønsker å utvikle sammen med oss.