Den kulturelle skolesekken (DKS) er et kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel.
Gjennom dette programmet skal alle grunnskolene få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder, etc.

DKS har egen hjemmeside dkstromso.no

Kontakt oss

Leder: Torbjørn Lunde Ingvaldsen
Telefon: 920 80 358

Programkoordinator: Nina Mathisen
Telefon: 975 45 029

E-post: dks@tromso.kommune.no

Om DKS

På vår hjemmeside dkstromso.no finner du mer informasjon om 

  • Organisering av Den kulturelle skolesekken i Tromsø kommune
  • Vårt programtilbud
  • Innmelding av nye programmer
  • Evaluering av tilbud
  • Transportrutiner
  • Generell informasjon om DKS

Programforslag - Innmelding skoleåret 2017-2018

Om du har et prosjekt du vil presentere for DKS, så kan du levere en prosjektbeskrivelse via vårt online-innmeldingsskjema. Vi vil på disse og på våre hjemmesider legge ut forslagsskjema for DKS-programmet 2017-18. Frist 15. februar 2017.

Vi tar kontakt med de forslag vi vurderer som aktuelle. Før du fyller ut innmeldingsskjemaet bør du sette deg inn i DKS Tromsømodellen, og hvilken programerklæring vi jobber etter i DKS Tromsø.

I Den kulturelle skolesekken skal profesjonelle kunstnere og utøvere formidle kunst og kultur spesielt rettet mot barn og unge. Dette stiller krav til gjennomtenkte prosjekter og et program med en kunstnerisk kjerne som tar et ungt publikum på alvor.

Den kulturelle skolesekken er ikke en kommunal tilskuddsordning for søknader om produksjon eller turnéstøtte. Det vil si at DKS Tromsømodellen har ikke midler til å utvikle prosjekter og dekke prøve- og produksjonskostnader, men vi kan være behjelpelig med rådgiving og komme med innspill om hvordan prosjektet kan bli best mulig for DKS.