Nasjonale og lokale målsetninger

Ordningen ble etablert i 2007 og er en oppfølging av St.meld.nr. 25 (2005-2006) fra Helse- og omsorgsdepartementet og avtalen om konkretisering av Omsorgsplan 2015.

De nasjonale målene med Den kulturelle spaserstokken er:

  • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre
  • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk. Tiltaket bør tilby arrangementer og aktiviteter innenfor alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst.
  • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Tromsø kommune har Den kulturelle spaserstokken som en del av Kulturplan for Tromsø kommune - handlingsprogram 2007-2010:

”Den kulturelle spaserstokken skal bli en del av den samarbeidende kommune […]. En målsetning: Alle på sykehjem eller hjemmeboende som mottar hjelp bør få muligheten til å delta på minst ett kulturarrangement i året.”
 

Organisering

I Tromsø kommune koordineres prosjektet av leder Nina Mathisen, som kan nåes på telefon 777 91643, e-post: nina.mathisen@tromso.kommune.no.

Følg oss på Facebook:https://www.facebook.com/dksstromso

Program vår 2017