Plikter og rettigheter

Innrammet sorthvittportrett av en smilende, kortklipt pike i syvårsalderen. Under bildet står det "Min første skoledag"I folkeregisteret er du registrert hjemmehørende i en kommune, hvis du flytter må du melde fra. Du betaler skatter og avgifter og du får en del tjenester tilbake. Innenfor kommunen er de fleste av disse tjenestene lovpålagt, og dette gir deg noen rettigheter. Du får tilbud om barnehageplass, skolegang, helsestell, barnevernstjenester, sosialtjenester og sykehjemsplass. Hvis du har eiendom, er denne regulert ved grenseoppgang og tilknyttet vann og avløp, og du mottar løpende renovasjonstjenester og mye, mye, mer.


 


 

Dokumentasjonsplikt og etterprøving

Vi har alle forventninger om god kvalitet på disse tjenestene, og at vi får den oppfølging som vi rettmessig har krav på. For å kunne etterprøve dette, er det viktig at kommunen dokumenterer sin virksomhet. Dette er også lovpålagt, og det betyr at kommunen har registrert informasjon om deg som vedrører deg. Hver enkel enhet i kommunen skal dokumentere sin egen virksomhet. Etter 20-25 år skal arkivet avleveres til byarkivet, hvis materialet ikke lenger er i administrativ bruk. Byarkivet har dokumentasjon av alle kommunale virksomheter som er eldre enn ca. 1980.

Rett til innsyn og dokumentasjon

Du har rett til å se informasjon som er registrert på deg. Vær oppmerksom på at forespørsel om innsyn i sosial- og barnevernssaker, PPT-journaler og lignende rettes til den instans som har produsert informasjonen.