DREIS er et tilbud for tjenestemottakere i Tromsø kommune der det utføres følgende oppgaver for kommunale enheter. Dreis har pr i dag 18 plasser.

  • Bilvask av kommunale tjenestebiler
  • Snømåking
  • Skogsarbeid
  • Vedproduksjon
  • Vedlikeholdsarbeid for Bydrift
  • Transportoppdrag
  • Oppfylling av strøkasser
  • Bringing av strøsand
  • Klargjøring av salgsbiler
  • Dekkskifting

DREIS bringer strøsand rett hjem til deg for kr 99. Oppfylling av bøtten kr 79.
Kontakt oss på telefon 918 36 037 eller e-post dreis@tromso.kommune.no

Kontaktinformasjon

Arbeidsleder Terje Johansen
Telefon: 404 48 384

Resepsjon, kurs- og konferanseavdelingen: 918 36 037
Serviceavdeling: 477 10 576
Bilavdeling: 951 89 469
Skogsavdeling: 941 45 839
Snekkeravdeling: 909 18 728
Renseriavdeling: 918 29 145

Epost: dreis@tromso.kommune.no
Besøksadresse: Evjenveien 116, 9024 Tomasjord

Følg oss på gjerne på Facebook