Den administrative organisasjonsmodellen i Tromsø kommune er bygd på enheter. Den gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem, osv. frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Modellen legger til rette for enheter som, med stor grad av selvstendighet, bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Modellen legger opp til større grad av brukermedvirkning, og gir de ansatte en mer reell medbestemmelse enn tidligere.

Kommunen har 85 tjenester/fagområder og enheter. 

Virksomheter med kommunalt eierskap
I tilfeller hvor virksomheten for eksempel må konkurrere med private bedrifter, kan det lønne seg for kommunen å danne et kommunalt foretak eller sitt eget aksjeselskap, og dermed sikre virksomheten likeverdige konkurranseforhold med konkurrentene. Tromsø parkering AS er en egen juridisk enhet og Tromsø Havn KF er kommunens kommunale foretak. Kommunen eier Remiks AS 100 % og har mer enn 40 % eierskap i TromsKraft.

Virksomheter og foretak