Den administrative organisasjonsmodellen i Tromsø kommune er bygd på enheter. Den gir den enkelte skole, barnehage, sykehjem, osv. frihet til å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Modellen legger til rette for enheter som, med stor grad av selvstendighet, bidrar til en bedre og mer effektiv tjenesteproduksjon. Modellen legger opp til større grad av brukermedvirkning, og gir de ansatte en mer reell medbestemmelse enn tidligere.

Kommunen har 85 tjenester, seksjoner og enheter. 

Virksomheter med kommunalt eierskap