Kommunestyret har vedtatt at kommunens virksomhet skal organiseres med fire nivåer for ansvar og myndighet. 

Alle enheter er underlagt Avdelinger. Avdelingsdirektørene er øverste ansvarlig for sin avdeling. Hver avdeling har en avdelingsdirektør som har det administrative ansvaret for avdelingen med underliggende enheter. Avdelingsdirektørene har personalansvar for enhetslederne underlagt sin avdeling.

Adresse- og telefonliste