Her finner du oversikt over fagforeninger i Tromsø kommune. 

Endringer sendes kommunikasjonsavdelingen@tromso.kommune.no

Akademikerforbundet

Hovedtillitsvalgt - Akademikerforbundet Tromsø kommune

Audun Andreassen
Telefon: 901 55 095
E-post: audun.andreassen2@tromso.kommune.no

 

Vara Hovedtillitsvalgt 

Jack Bjørnar Solvang
Telefon: 474 60 830
E-post: jack.solvang@tromso.kommune.no

Adresse: NAV Tromsø, Grønnegata 122, 9008 Tromsø

Akademikerforbundet er knyttet til fellessammenslutningen Unio

Akademikerne

Leder/felleshovedtillitsvalgt
Henrik Gaup, 100 % frikjøp
Telefon: 411 05 277
 
Nestleder/felleshovedtillitsvalgt
Jon-Geir Iversen,
50 % frikjøp
Telefon: 414 41 110

Fellestillitsvalgt
Daniel Jensen Furre
 
Besøksadresse: Forbundshuset A/S, Storgata 142/148 (Akademikerne er samlokaliser med Utdanningsforbundet, Hovedverneombud og FO - i 2 etasje med inngang på baksiden av Fargerike)
Postadresse: Akademikerne, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Hjemmeside: Akademikerne

Kontakter
Jordmorforening: Lillian Øyen
Lektorlag: Ingrid Kongsvik
Samfunnsviterne: Gry Eva Michelsen               
Tekna: Roald Johansen                                
Samfunnsøkonomene: Trond Eliassen      
Legeforening: Jonas Lian                             
Naturviterne: Bo Eide                               
NITO: Stig Atle Korsberg                            
Juristforbund: Benedikte Rørvik Nilsen      
AFAG: Anniken Romuld                              
Econa: Torger Strøm

Medlemsforeninger
Den Norske Jordmorforening
Arkitektenes fagforening (AFAG)
Den Norske Legeforening
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Econa
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Arkitektenes fagforening (AFAG)

Plasstillitsvalgt

Tobias Hübscher
Telefon: 901 10 958
E-post: tobias.hubscher@tromso.kommune.no

Styret i AFAG:
Anniken Romuld, Byutvikling – lokallagsleder/tillitsvalgt
Tobias Hübscher, Eiendom – plasstillitsvalgt
Erling Steenstrup, Byutvikling – nestleder
Roy Fossum, Byutvikling – styremedlem

AFAG er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Bibliotekarforbundet

Leder
Margunn Haugland
Telefon: 990 14 419
E-post til BF Oslo: margunn.haugland@bibforb.no

Leder for Troms BF
Susanne Baumgärtel
Telefon: 994 36 497
E-post: susanne.baumgartel@tromso.kommune.no

Tillitsvalgt Troms BF
Silje Johannessen
Telefon: 77 79 09 27
E-post: silje.johannessen@tromso.kommune.no

Bibliotekarforbundet

Delta

Hovedtillitsvalgt Rita Kjelstrup
Telefon: 953 38 666
 
Besøksadresse: Delta sitt servicesenter ligger i Killengrens gate 7-11, Tromsø sentrum, Austadgården, 4. etasje
Postadresse: Delta servicesenter, Postboks 211, 9254 Tromsø
 
Forhandlingsutvalg

​Tillitsvalgte

Hjemmeside: Delta.no

Den Norske Legeforening

Tillitsvalgt
Jonas Lian
Telefon: 77 62 80 07/ 415 10 805
E-post: jonas@stortorget4.no

Den Norske Legeforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Econa

Lokallagsleder Torger Strøm
Telefon:  915 35 967
E-post: torger.strom@tromso.kommune.no
 
Vara Lene Somby Iversen
Telefon: 901 29 717
E-post: lene.somby.iversen@tromso.kommune.no
 
Plasstillitsvalgt for medlemmer av Econa og samfunnsøkonomene i 3 etg
Lene Somby Iversen
Telefon: 901 29 717
E-post: lene.somby.iversen@tromso.kommune.no

Plasstillitsvalgt for medlemmer av Econa og Samfunnsviterne (plan 2)
Torger Strøm
Telefon: 915 35 967
E-post: torger.strom@tromso.kommune.no
 
Econa er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Fagforbundet 177

Hovedtillitsvalgte:
Erik J. JørgensenLeder
Telefon: 77 79 11 68/ 452 70 169

Marit SebulonsenNestleder og hovedtillitsvalgt, Seksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon: 902 04 680

Ingrid Lettrem OlsenHovedtillitsvalgt, Seksjon helse og sosial
Telefon: 77 79 11 63/ 913 09 691

Frank HansenHovedtillitsvalgt, Seksjon samferdsel og teknisk
Telefon: 77 79 11 65/ 997 12 168

Ragnhild HakkeboHovedtillitsvalgt, Seksjon kontor og administrasjon
Telefon: 920 48 619

Martin Rydningen, Fane 2-ansvarlig og hovedtillitsvalgt, Seksjon kontor og administrasjon
Telefon: 77 79 11 66/ 458 73 316

Besøksadresse: Stortorget 5, tredje etasje

Postadresse: Postboks 6900 Langnes, Rådhuset, 9299 TROMSØ

Hjemmeside: Fagforbundet avd 177 Tromsø

Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
(Avd. Tromsø og Karlsøy)
 
Hovedtillitsvalgt: Julia C. Östman Johnsen
E-post: julia.c.ostman.johnsen@tromso.kommune.no
Telefon: 975 41 118
 
Besøksadresse:  Storgatbakken 142, 3 etasje
 

Lederne

Hovedtillitsvalgt

Erlend Lien, Flyktningtjenesten
Telefon: 900 24 578
E-post: erlend.lien@tromso.kommune.no

Lederne er ikke tilknyttet noen av fagbevegelsens fellessammenslutninger, og er partipolitisk uavhengig.

Musikernes fellesorganisasjon

Hovedtillitsvalgt
Elin Skogdal
Telefon: 915 86 953
E-post: elin.skogdal@tromsoskolen.no

Plasstillitsvalgt Kulturskolen
Sten-Ivar Frydenlund
E-post: sten.ivar.frydenlund@tromsoskolen.no

Naturviterne

Plasstillitsvalgt
Bo Eide
Telefon: 905 72 171
E-post: bo.eide@tromso.kommune.no

Om Naturviterne

Naturviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne.

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO)

Bedriftsgruppeleder
Stig Korsberg, Byutvikling (plasstillitsvalgt)
Telefon: 913 42 037
E-post: stig.atle.korsberg@tromso.kommune.no

Vara for bedriftsgruppeleder
Mette Figenschou, IT-tjenesten (plasstillitsvalgt)

Øvrige medlemmer i styret i bedriftsgruppa
Arild Warholm, Brann og redning (plasstillitsvalgt)
Jon-Geir Iversen, Utbyggingstjenesten/ Byggforvaltningen (plasstillitsvalgt)
Kjell Christian Røshol, Vann og avløp (plasstillitsvalgt)

NITO

Norges Juristforbund

Styret i Tromsø kommune består av:
 
Benedikte Rørvik Nilsen, leder 
Telefon: 906 61 908

Jørgen Drangfelt, styremedlem
Telefon: 481 39 117

Stine Hagavei, styremedlem
Telefon: 480 06 886

Linn-Mari Efraimsen Rasch, varamedlem
Telefon: 477 03 472

Monica Solnes, varamedlem
Telefon: 909 76 304

Norges Juristforbund er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF)

Hovedtillitsvalgt
Cathrine Kristoffersen
Telefon: 416 60 937
E-post: cathrine.kristoffersen@tromso.kommune.no

Adresse: Rehabiliteringstjenesten, Seminarbakke 1, 9008 Tromsø

Hjemmeside: Norsk Ergoterapeutforbund - NETF

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Fysioterapeutforbund avd. Troms

Leder
Anders Aasheim

Hovedtillitsvalgt
Sigurd Leithe
Telefon: 404 29 228
E-post: sigurd.leithe@tromso.kommune.no

Plasstillitsvalgt
Tor Ketil Hågland
Telefon: 474 53 244
E-post: tor.ketil.hagland@tromso.kommune.no 

Hjemmeside: Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Lektorlag

Tillitsvalgt

Tanja Dromnes
Telefon: 943 01 970
E-post: tanja.dromnes@tromso.kommune.no

Norsk Lektorlag er med i Akademikerne

Norsk Psykologforening

NPF er fagforening for offentlig godkjente psykologer. Foreningen er tilsluttet Akademikerne.

Hovedtillitsvalgt
Elisabeth Ovanger Barrett (Forebyggende helsetjenester)
Telefon: 905 58 947
E-post: elisabeth.ovanger.barrett@tromso.kommune.no

Plasstillitsvalgt
Geir Steinar Eriksen (PPT)
Telefon: 907 32 770
E-post: geir.steinar.eriksen@tromso.kommune.no

Norsk Psykologforening er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Norsk sykepleierforbund

NSF Fylkeskontor i Troms

Telefon: 02 409
Faks: 77 63 59 41
E-post: troms@sykepleierforbundet.no

Fylkesleder: Hanne Marit Bergland
E-post: hanne.bergland@sykepleierforbundet.no

Hovedtillitsvalgt: Lee J. Douse
E-post: lee.jacqueline.douse@tromso.kommune.no

Rådgiver: Ann Sissel Karlsen
E-post: ann-sissel.karlsen@sykepleierforbundet.no

Rådgiver: Linda Bakkevoll
E-post: inda.bakkevoll@sykepleierforbundet.no

Samfunnsviterne

Samfunnsviterne har organisert hovedtillitsvalgt (HTV) under Akademikersamarbeidet.

Lokallagsleder
Henrik Henriksen Gaup 
Telefon: 411 05 277
E-post: henrik.henriksen.gaup@tromso.kommune.no

Plasstillitsvalgte

Rønnaug Holmvik (Rådhuset, plan 1 og 2)
Telefon: 77 79 12 80
E-post: ronnaug.holmvik@tromso.kommune.no

Karl Kristian Hansen (Tvibit)
Telefon: 958 00 903
E-post: karl.kristian.hansen@tromso.kommune.no

Vara for plasstillitsvalgte
Astrid Eriksen (Rådhuset, plan 1 og 2)
Telefon: 906 34 131
E-post: astrid.eriksen@tromso.kommune.no

Samfunnsviterne er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Samfunnsøkonomene

Lokallagsleder
Trond Eliassen
Telefon: 924 03 178
E-post: trond.eliassen@tromso.kommune.no

Samfunnsøkonomene er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Skolelederforbundet

Skolelederforbundet, Tromsø lokallag

Leder Berit Ingrid Aasmo
Telefon: 959 34 643

Hjemmeside: Skolelederforbundet

Skolenes landsforbund

Skolenes landsforbund er LO sin organisasjon for arbeidstakere i skoleverket. Skolenes landsforbund har medlemmer fra barnehage til universitet/høgskole.

Kontakttelefon: 916 44 883

Leder
Willy Hustad Olsen
E-post: willy.hustad.olsen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt
Tove Ramberg Hunstad
Telefon: 916 44 883
E-post: tove.ramberg.hunstad@tromso.kommune.no

Teknisk-naturvitenskapelig forening (Tekna)

Plasstillitsvalgt
Roald Johansen
Telefon: 908 21 399
E-post: roald.johansen@tromso.kommune.no
 
Tekna er knyttet til fellessammenslutningen Akademikerne

Hjemmeside: 

Unio

UNIO er en hovedsammenslutning for flere fagforeninger med høyskoleutdannede medlemmer.

I Tromsø kommune er vi representert ved Akademikerforbundet, Norsk sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet Tromsø

Leder: Grete Theodorsen
Telefon: 971 54 684
E-post: grete.theodorsen@tromso.kommune.no

Nestleder/Hovedtillitsvalgt: Rune Bakkejord
Telefon: 952 44 990
E-post: rune.bakkejord@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Katrine Aursand
Telefon: 77 79 16 44 / 468 51 563
E-post: katrine.aursand@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Ann Mari Milo Lorentzen
Telefon: 918 19 806
E-post: ann-mari.milo.lorentzen@tromso.kommune.no

Hovedtillitsvalgt: Øystein Antonsen
Telefon: 979 75 457
E-post: oystein.antonsen2@tromso.kommune.no

Adresse: Storgata 148, 9008 Tromsø
Faks: 77 63 80 00
 
Åpningstid: Mandag til fredag kl. 08.30 - 16.00
Deltakelse på møter og kurs kan føre til ubemannet kontor i perioder.