Fakturaadresse

Fakturaadresse for EHF-faktura:
Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Fakturaadresse for papirfakturaer:
Tromsø kommune
Fakturasenteret
Postboks 6901 Langnes
9299 Tromsø
 
Fakturaadresse for faktura sendt som vedlegg til e-post:
fakturasenteret@tromso.kommune.no
 

Hvordan sende EHF-faktura?

Det er to måter å sende EHF-faktura på.
  • Fra eget fakturasystem: Dersom fakturasystemet kan produsere slike fakturaer
  • Nettbasert fakturaportal: Kan brukes dersom eget fakturasystem mangler riktig funksjonalitet.
Mer om dette kan du lese hos Difi.

Fakturaadresse for EHF-faktura:
Tromsø kommunes organisasjonsnummer: 940 101 808

Hva er EHF-format?

Elektronisk faktura er en faktura i et strukturert dataformat som overføres elektronisk fra selger til kjøper. Det importeres i vårt økonomisystem og behandles maskinelt.
Tromsø kommune benytter Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin standard for elektronisk faktura.
 

Krav til faktura

Alle som bestiller på vegne av Tromsø kommune skal oppgi rekvisisjons- eller bestillernummer.  Faktura som mottas uten rekvisisjon- eller bestillernummer vil kunne bli returnert til leverandøren.

Fakturaen/xml-filen må inneholde følgende:
  • Rekvisisjon-/bestillernummer
  • Forfallsdato DDMMÅÅÅÅ
  • Fakturasum - ikke øreavrunding
  • Banknummer og eventuelt KID
  • Leverandørens organisasjonsnummer, evt. supplert med bokstavene «MVA»
  • Fakturanummer
  • Vareadresse

Har du spørsmål?

Kontakt Fakturasenteret på e-post eller telefon 77 79 00 85.