Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Felling av trær

Det finnes mange årsaker til å ønske å felle trær eller rydde kratt. Er trærne eller krattet på eiendommen til Tromsø kommune, må det imidlertid søkes før tiltak iverksettes. Ulovlig hogst kan føre til erstatningskrav og anmeldelse.

Orientering om saksgang og vurderingskriterier
Park og veg behandler søknader om trefelling i sentrumsnære områder. Vanligvis gjennomføres befaring før beslutning tas, men på grunn av begrenset kapasitet i vår- og sommersesongen, må det påberegnes lengre saksbehandlingstid enn normalt. Søknader vil fortrinnsvis bli behandlet i september måned.

Det sendes som regel skriftlig svar på søknad når saken er behandlet, dersom ikke annet er avtalt.

Her finner du søknadsskjema for felling av trær.

Les også:

Skriv ut Skriv ut |
Del denne side: