Fjellvegen barnehage

Logo praksisbarnehage
Logo praksisbarnehage

Fagansvarlig: Siv Darbo
siv.darbo@tromso.kommune.no
Adresse: Myrvegen 44, 9020 Tromsdalen
Kontor: 77 79 08 10/ 954 17 904

Lilleaksla: 977 37 302. Pedagogisk leder: Mona Henriksen.
Fløya: 917 78 921. Pedagogisk leder: Heidi Sølvfæstersen
Storstein: 917 34 673. Pedagogisk leder: Anders Nergaard
Lia: 977 23 806. Pedagogisk leder: André Heggelund

Enhetsleder for Tromsøysundet barnehager:
Annalena N. Pedersen
annalena.pedersen@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 16 97/ 995 05 799

Søk barnehageplass


Kort om barnehagen
I Fjellvegen barnehage har vi 72 flotte barn og 16 engasjerte ansatte. Barnehagen åpnet 6.mars 2006. Som modell/basebarnehage innbyr barnehagens fysiske miljø til allsidige aktivitetsmuligheter, fleksible løsninger og et tett samarbeid på tvers av basene. Daglig møtes barn og personale på tvers av basene, hvor gode relasjoner og vennskap dannes.

Hvert barn tilhører en base. Her er det garderobeplasser til alle barn, toalett og bad med stellebord, og et stort aktivitetsrom med mange fleksible løsninger. Med flyttbare vegger (snurrevegger) og skyvedører kan man lett endre innemiljøet ut i fra barnegruppas behov og interesser. Alt ligger til rette for å skape nye rom i rommet.  Snurreveggene inneholder kritt-tavle, flanellograftavle, klatrehull, tegnebord og teatervegg. En lang gang gjennom hele barnehagen benyttes til ulike aktiviteter, og vi har også en våtsone med mulighet for vannlek.    

Barnehagen har flere temarom som innbyr til ulike typer lek

  • Eventyrrommet: på vårt lille bibliotek kan barna lese i bøker, pusle og spille spill
  • Danseberget: et stort rom som er ideelt for grovmotoriske aktiviteter, dans, musikk og drama
  • Klosserom: her kan barna få brukt sin kreativitet gjennom konstruksjonslek. Her finnes det  både Lego, Jovo, store Duploklosser og Kaplaklosser
  • Snekkerrommet: her er det tilrettelagt for at barn skal kunne få prøvd ulike verktøy som hammer, sag og lignende.

Åpningstid
kl 0730-1630

Baser
Barnehagen har fire baser som har fått navn etter fjellområdet i barnehagens nærmiljø. Hver base har en egen informasjonsfolder som deles ut til alle nye foreldre.

Storstein: 4-6 år, 20 barn
Fløya: 2-4 år, 18 barn
Lilleaksla: 1-2 år, 13 barn
Lia: 3-6 år, 20 barn

Hovedmål og verdigrunnlag                                                                                                  
I Fjellvegen barnehage jobber vi for at alle barna skal oppleve trygghet, mestring, tilhørighet og glede i alle daglige situasjoner/aktiviteter sammen med barn og personale. Personalet er viktige rollemodeller, og våre holdninger overfor barn og andre voksne påvirker barns opplevelse av trygghet, mestring, tilhørighet og glede i barnehagen.
Barnehageloven §1, samt enhetens felles verdier som er samhold, respekt og likeverd, skal være styrende for vårt pedagogiske arbeid i barnehagen. I Fjellvegen barnehage skal alle, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial-, etnisk- og kulturell bakgrunn, bli sett, hørt og møtt.

Fokusområder

I Fjellvegen barnehage  har vi  fokus på barnehagen som læring - og danningsarena, inkluderende fellesskap og dokumentasjon og vurdering. Se årsplan for mer informasjon.

Samarbeidsutvalg

Fjellvegen barnehage har et samarbeidsutvalg som består av foreldrerepresentanter fra hver base, de pedagogiske lederne og fagansvarlig. Her blir aktuelle saker som angår barna og barnehagen tatt opp, som blant annet årsplan og virksomhetsplan.
 
"5 om dagen" barnehage (tidligere MER-barnehage):  
Gjennom opplysningskontoret for frukt og grønt har vi som "5 om dagen"-ambassadør oppfylt følgende kriterier:
S – servere oppkuttet frukt som en del av måltidene.
P – praktisere fruktfest når det er barnebursdag. Bursdagsbarnet får velge fra en fruktmeny og personalet lager.
I – informere ansatte og foreldre om "5 om dagen"-satsingen.
R – rapportere på egne medlemssider.
E – elektronisk læringskurs for alle ansatte.
 
Gode vaner etableres tidlig, så mat og måltider er en sentral del av vår daglige virksomhet. Gjennom en variert meny får barna smake på nye smaker og retter.
 
Miljøfyrtårn                                                                                                                                                                                
I 2010 ble Fjellvegen godkjent som miljøfyrtårn. En del av det å være miljøfyrtårn er å skape positive holdninger hos barn til natur og nærmiljø. Vi oppfordrer til å følge opp gode vaner i hjemmet. Sortere søppel med barna, bruke matboks, kjøpe miljøvenninge produkter, gjenbruk av ting/klær/utstyr osv.
Som godkjent miljøfyrtårn jobber vi daglig med miljøtiltak i barnehagen:
  • Inne – og utemiljø; bruke miljøvennlige produkter, handle fra butikk i nærmiljøet, redusert bruk av engangsemballasje, bruke ark på begge sider, sende ut informasjon på mail.
  • Energisparing; slå av lys i rom som ikke er i bruk, bruke sparepærer.
  • Avfallshåndtering; voksne og barn deltar aktivt i søppelsortering, resirkulere/gjenvinne flasker, papir, batteri, bokser.
  • Bruk av naturen i det pedagogiske arbeidet; miljøklubben og naturgruppa på Vrimmel jobber med holdningsskapende aktiviteter, lære barna «naturvett» og gjøre naturvennlige aktiviteter ved bruk av resirkulerbart materiale (miljøuka).

shareon print.png Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -15.00
På telefon: 08.00-15.45

Les mer om Servicetorget

X

Vil du hjelpe oss å lage bedre nettsider?

Vi trenger tre minutter av din tid for å vite hva som er viktig for deg.

Klikk her for å bidra