Flyktningtjenesten

Kst. enhetsleder Inger-Anita Markussen
Telefon: 776 05 280 / 957 81 561
E-post: inger.anita.markussen@tromso.kommune.no

Telefon
Telefon sentralbordet: 777 90 000
Telefaks: 777 90 550

Besøksadresse
Veitasenteret, 5. etasje

Postadresse
Rådhuset, Pb. 6900, 9299 Tromsø

Ansatte i Flyktningtjenesten
 

Etter gjeldende delegasjonsreglement for Tromsø kommune forvalter enhetsleder for Flyktningtjenesten de kommunale oppgaver som er beskrevet i introduksjonsloven.

Delegasjonsreglementet:
Denne delegerte fullmakten fra Byrådet innebærer at alle steder i loven der det står skrevet kommunen skal/bør, så tilligger ansvaret enhetsleder for Flyktningtjenesten. I praksis betyr dette at kommunen ved Flyktningtjenesten har et produksjonsansvar, men enhetsleder vurderer leverandør av tjenesteproduksjonen (om det skal være kommunal tjeneste eller tjeneste levert av private tilbydere).

Lovhjemmel for arbeidet
Flyktningtjenestens virksomhet reguleres i hovedsak av lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) samt evt. kommunale vedtekter som berører driften.

I arbeidet med målgruppen enslige mindreårige flyktninger (der Barnevernet er vedtaksmyndighet) gir Flyktningtjenesten tilbud hjemlet i lov om barneverntjeneste.

Enhetens hovedoppgave er å koordinere kommunalt mottak, bosetting og integrering av innvandrere med flyktningbakgrunn. Dette koordineringsansvaret er tidsbegrenset.

Flyktningenes førkunnskap?
Hva vet de som kommer; om Norge; hva vet de om den kommunen de skal til? I asylperioden gir UDI mye forberedende informasjon. Dette får du innsyn i her!

Bosettingsprosessen
Hvordan foregår så bosettingen; hvem gjør avtaler med hvem, hvem kommer, når kommer de osv? Det får du kunnskap om her!

Kommunalt tilbud
Hva skjer så når de ankommer kommunen; språkopplæring og samfunnsopplæring!

Dersom du har synspunkter om innholdet på disse sidene - enten det er ris eller ros, eller du rett og slett bare savner den informasjonen du behøver - vil vi gjerne høre fra deg.

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen