Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester yter tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres foresatte innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg har enheten ansvar for helsestasjon for ungdom på Tvibit, Tromsø Vaksinasjonskontor og Familiens Hus med to Åpne barnehager. Helsestasjonene er sertifisert som "Ammekyndige  helsestasjoner".
Enhetsleder: Greta Jentoft
Telefon: 77 79 04 08/ 951 41 185

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Forebyggende helsetjenester, Rådhuset, Rådhusgata 2, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Hva tilbyr vi?

Aktuelt

Foreldreansvar og samværsrett
Et samlivsbrudd mellom to mennesker vil gjerne føre med seg en hel del spørsmål og problemer som må løses. Les mere om spørsmål som angår foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, og samværsrett.

Samlivskurs for nybakte foreldre
Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune holder parkursene "Godt Samliv". Dette er et gratis samlivskurs for nybakte foreldre med barn i alderen fire måneder til ett år.

Les også:

Skriv ut |
Del denne side:
Gi innspill

Servicetorget

Vi gir deg hurtig svar på e-post eller telefon 77 79 00 00

Servicetorget har åpent
Mandag - fredag 09.00 -14.00
På telefon: 08.00-15.00

Les mer om Servicetorget

X

Spørreundersøkelse

Vurdering av digitale tjenester

Tromsø kommune vil gi deg bedre og mer tilgjengelige digitale tjenester. Som en del av arbeidet med å bli bedre, gjennomfører vi en undersøkelse. Vi håper du vil sette av noen minutter til å svare på våre spørsmål. På forhånd takk.

Gå til spørreundersøkelsen